Η AΠEK από τα πρώτα της βήματα υιοθέτησε την φιλοσοφία που εφαρμόζει καθημερινά στην πράξη:
“Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με ανταγωνιστικές τιμές”

Μυοκτονίες

Απεντομώσεις

Απολυμάνσεις

Covid 19